Deze website verlaten ?
  Als u op deze link klikt, verlaat u de website van Aguettant.be
  Als u één van de ‘Groupe AGUETTANT’-websites bezoekt, moet u er rekening mee houden dat voorschriften en medische praktijken van land tot land kunnen verschillen.
  Als gevolg hiervan is de informatie op deze site mogelijk niet geschikt voor gebruik in Frankrijk.

  Onze waarden

  KWALITEITSGARANTIEVERKLARING

  Wij verbinden ons ertoe om efficiënte en kwalitatief hoogstaande producten aan onze klanten te leveren. Patiëntenzorg staat centraal in onze doelstellingen en is de drijvende kracht achter ons verantwoordelijkheidsgevoel. 

  Dit blijkt uit de energie en de strenge normen waarmee Laboratoire AGUETTANT zijn producten ontwikkelt, produceert en verdeelt:

  De kwaliteitsgarantieverklaring van AGUETTANT SARL is gebaseerd op de principes en normen van goede distributiepraktijken (GDP) en stelt een kader vast voor ons kwaliteitsmanagementsysteem.
   

  MILIEUBELEID

  De bescherming van het milieu waarin we leven en werken maakt deel uit van de normen en principes van AGUETTANT en we zijn van mening dat het een goede bedrijfspraktijk is. Respect voor het milieu is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden en een belangrijk aspect van onze manier van zakendoen.

  Onze onderneming verbindt zich ertoe om:

  •    alle relevante milieuvoorschriften na te leven;
  •    het afval te beperken door de activiteiten te evalueren en ze zo efficiënt mogelijk te maken;
  •    recyclage te stimuleren, zowel intern als bij klanten en leveranciers.
   

  MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

  Laboratoire AGUETTANT en haar Belgische dochteronderneming AGUETTANT SA/NV hebben er van meet af aan naar gestreefd om te handelen als een verantwoordelijke onderneming die rekening houdt met de maatschappij, met respect voor de belangen van al haar klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen. We zijn actief op zoek naar oplossingen om het milieu te verbeteren en bij te dragen aan het welzijn van anderen. In ons MVO-beleid vindt u de principes die we nastreven om domeinen te ontwikkelen waarop we impact of grote invloed kunnen hebben.

  Laboratoire Aguettant engageert zich voor een MVO-aanpak en sluit zich aan bij de gezamenlijke actie ‘ack e-Engagé RSE’ die AFNOR heeft opgezet.

  Door deel te nemen aan deze gezamenlijke actie hebben we op 7 januari 2019 het label ‘e-Engagé RSE’ gekregen. Door deze eerste blijk van erkenning voor ons MVO-engagement voelen we ons gesterkt in onze wil om de duurzame ontwikkeling van onze activiteiten voortdurend te verbeteren.

  Dit label evalueert de maturiteit van onze MVO-aanpak, het helpt ons om onze goede praktijken te benutten en richting te geven aan de gebieden waarin we vooruitgang boeken.
   

  De ISO 26000-norm stimuleert organisaties om hun aanpak te structureren rond 7 centrale thema's: 

  •    Bestuur van de organisatie
  •    Mensenrechten
  •    Relaties en arbeidsomstandigheden
  •    Milieu 
  •    Eerlijke handel
  •    Consumentenzaken
  •    Gemeenschappen en duurzame ontwikkeling